Teatame rõõmuga, et Kai on esimese kunstiasutusena Eestis pälvinud Green Key rahvusvahelise ökomärgise. 

 

Alates 1994. aastast on Green Key juhtiv standard, millega tunnustatakse turismiettevõtete keskkonnahoidlikku ja kestlikku tegutsemist. Green Key programm aitab kaasa ÜRO Säästva Arengu Eesmärkide saavutamisele.

 

Kestlikkuse põhimõtted on saatnud Kai kunstikeskuse tegevust lahutamatu osana kogu programmi ja näituste elluviimisel. Peame oluliseks, et näituste produtseerimisel kasutatud materjalid oleksid kohalikku päritolu ja taaskasutatavad. Kõigi loodud näituste puhul peame silmas ka selle edasist tulevikku – leiame juba planeerimisprotsessis viise, kuidas näituse järelelu oleks võimalikult pikk ning kuidas näituse inventari teises kontekstis uuesti kasutada. Püüame optimeerida teoste transporti ning eelistame võimalusel alati väiksema jalajäljega alternatiive.


Keskkonnahoidlik lähenemine on meile olulisel kohal ka olmeteemades. Kasutame ära tehnoloogilisi uuendusi ja jätkusuutlikke praktikaid, mis vähendavad meie keskkonnamõju. Alates 2022. aasta oktoobrist saab Kai kunstikeskus oma elektri katusele paigaldatud päikesepargist, mis aitab vähendada ka CO2 heitkoguseid. 

 

Külastajatele annab Green Key märgis teadmise, et ettevõte on pühendunud keskkonnamõju vähendamisele. Märgisega on liitunud juba üle 4000 ettevõtte üle maailma, nende seas ka mitmed majutus- ja toitlustusasutused, konverentsiruumid ja ürituspaigad Eestist.