Koolitused

Kai kunstikeskuse koolituskeskuse tegevuses on olulisel kohal kunstiprofessionaalidele mõeldud koolitused ja seminarid. Lisaks kunstiteemasid käsitlevale õppele pakume ka õigus-, maksundus-, kommunikatsiooni- ja turunduskoolitusi, mis on kohandatud kultuurivaldkonna eripärale.

 

Kai kunstikeskuse koolituskeskuses viib koolitusi läbi keskuse tööd korraldav Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus, mis on pakkunud kunstivaldkonna täiendõpet alates 2012. aastast. EKKAK eesmärk on olla valdkondlik katusorganisatsioon kaasaegse kunsti väljal tegutsevatele organisatsioonidele neid toetades ja arendades. Keskus peab oluliseks hästi toimiva ning professionaalse kunstnike ja kuraatorite tööd toetava võrgustiku olemasolu ja arengut.

 

EKKAK viib 2024.-2025. aastal EASi ja KredExi ühendusasutuse toel ja Euroopa kaasrahastusel ellu projekti “Arendusteenuste pakkumine kunstivaldkonna ettevõtetele.” Projekti keskmes on kunstiorganisatsioonide kokurentsivõime tugevdamisele ja rahvusvahelistumisele suunatud arenguprogrammid.

 

Tegutsevale kunstiettevõttele mõeldud 6-kuulise programmi osalejad saavad professionaalsete koolitajate ja mentorite käe all värskendada äriplaani, tegevus- või teha konkreetseid plaane uue tegevussuuna käivitamiseks. Eesmärk on toetada kunstiorganisatsioonide jätkusuutlikku tegutsemist. 2024. aasta aprilli lõpust novembri lõpuni kestev koolitusprogramm on välja töötatud konsultatsiooniagentuuri Miltton, mõttekoja Creativity Lab, kunstivaldkonna eksperdi Maarin Ektermanni, Kunstiasutuste Liidu ja EKKAKi koostöös. Selle raames toimuvad koolitused ja iga osaleja saab oma projekti lihvida individuaalse mentori käe all. Lisaks on kavas vaheseminarid, mis aitavad õpitud teoreetilised teadmised praktiliseks vormida. Koolitusprogrammis läbitakse järgnevad teemad:

  • Strateegiline kavandamine
  • Turundus ja kommunikatsioon
  • Eelarvestamine ja finantsjuhtimine
  • Müük
  • Kestlikkus kunstiasutuses
  • Muudatuste elluviimine

 

Näitusetuurid

26. jaanuarist 4. augustini on Kai kunstikeskuses üleval Soome kunstniku Tuomas A. Laitineni ja Eesti kunstniku Kristina Õlleki duonäitus “Tsüanookeanid”, mis pakub külastajale lummavat sissevaadet erinevatesse tajukogemustesse.

 

Esmaesitlusena on näha Laitineni uut filmi, mis jälgib kaheksajalgade kohanemist neile eluruumiks pakutud klaasskulptuurides. 8-meetrine projektsioon toob kaheksajala voolava kehakogemuse vaatajale väga lähedale. Õllek kasvatas uue seeria meresoolast, tsüanobakteritest ja fluorestseeruvast pigmendist. Teose kasvamist saab jälgida kogu näituseperioodi jooksul. Omavahelises dialoogis on kunstnikud loonud keskkonna, mis aitab mõista erinevaid eluvorme planeedil.

 

Lisaks avalikele näitusetuuridele saab tellida eratuuri, mis tutvustab huvilistele kunstnike praktikate tagamaid ning avab teoste kontseptsioone. Täpsem info ja broneerimine: info@kai.center.

Haridusprogramm

Kai haridustöötajate juhendamisel pakume Tuomas A. Laitineni ja Kristina Õlleki näitusel Tsüanookeanidspetsiaalseid tuure üldharidus- ja huvikoolide gruppidele. Ligi 60 minutit kestva tuuri käigus saavad õpilased ülevaate näitusest, arutlevad kunstniku käsitletavatel teemadel ning lahendavad eakohast loomingulist ülesannet. Tuurid on välja töötatud kõikidele kooliastmetele ja need toimuvad eelneval kokkuleppel õppegrupile sobival ajal.

 

Haridustuure saab tellida eesti, inglise ja vene keeles. Keeleõppijatele saame pakkuda tuure ka lihtsamas eesti keeles.

 

Loe haridusprogrammi kohta lähemalt lastele ja noortele.

 

Kai kunstikeskuse haridusprogrammide raames on koolidel võimalik kasutada Kultuuriranitsa toetusmeedet.

 

Täpsem info ja broneerimine:
laura@kai.center